ข้อมูลจาก http://www.slideshare.net/kruple43/slide-share-8613951