การทำกิฟท์ หมายถึง  การนำเอาไข่และตัวอสุจิไปใส่ไว้ที่ท่อนำไข่เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิหรือรวมตัวกันตามธรรมชาติ

ศึกษาความรู้เพิ่มเติม