โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ทำให้เกิดฤดูกาลและช่วงเวลากลางวันและกลางคืนยาวไม่เท่ากัน ทั้งนี้เนื่องจากโลกมีแกนเอียงไปจากแนวตั้งฉากกับแนวระนาบทางโคจร เป็นมุม 23.5 องศา
ขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบใช้เวลา ประมาณ 1 ปี ทำให้ผิวโลกแต่ละส่วนได้รับแสงอาทิตย์ไม่เท่ากัน เช่น อ่านต่อ