ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง คำนี้ทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินบ่อย หากแต่จะได้ยินแต่คำว่าภาวะโลกร้อน(Global Warming) ไปทางไหนมีแต่คนพูดเรื่องภาวะโลกร้อนเช่นปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าประเทศไทยจะมีอากาศหนาวมากในรอบ 60 ปี เนื่องจากเกิดภาวะโลกร้อน ฟังแล้วก็งง ๆ จริงแล้วน่าจะใช้คำว่า ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงน่าจะถุกกว่า สาเหตุหลักเกิดจากก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases)