ความผิดปกติและโรคทางพันธุกรรม

มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของโครโมโซมและความผิดปกติของหน่วยพันธุกรรมหรือยีน ทำให้เกิดความผิดปกติในการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญอันหนึ่งของการแท้งบุตรหากทารกมีชีวิตรอดจนกระทั่งคลอดออกมาก็จะมีลักษณะรูปร่างที่ผิดปกติไป

อ่านต่อ